Komponenter til nødnettet

Agdersveis har leverert komponenter til Eltel som varit med vid utbygging av det norska nødnettet.