HMS

Formål med HMS-arbeidet

Vi skal arbeide for å sikre den enkeltes helse, bedriftenes verdier og et godt og sikkert arbeidsmiljø. Vi skal forebygge skader på det ytre miljø.

Forretningspraksis

Alle økonomiske transaksjoner vi gjør skal til en hver tid tåle dagens lys. Dette forankres i verdien samfunnsansvar. Alle oppgavepliktige beløp skal oppgis til myndighetene. Godtgjørelse som strider mot hva som oppfattes som legalt er ikke akseptabelt.