Historia

Agdersveis AS ble etablert i 1966, og har dermed en snart 50 års historie som mekanisk produksjonsbedrift i Arendal.Både det landbaserte og maritime industrimiljøet har lange tradisjoner i vår region, og bedriften fant tidlig sin nisje innen produksjon av mindre stålutrustningsprodukter for det lokale marked i Agder.

Men strukturendringer i norsk industri har medført at flere store lokale hjørnesteinsbedrifter er blitt avviklet, eller har redusert sin aktivitet vesentlig de senere årene.

Mange tidligere arbeidstakere i disse bedriftene representerer en høy fagkompetanse og lang erfaring, som vi har gitt nye muligheter ved å sette fagpersonell i ”bevegelse”. Det tilførte samtidig det nye arbeidsmarkedet fleksible løsninger og mobile personellressurser.