Om oss

Gjennom snart 50 år har Agdersveis tilbydt mekaniske tjenester til industrien, både landbasert og offshore. Parallelt som behovene har endret seg i markedet, har vi tilpasset våre tjenester og utviklet oss sammen med våre kunder.Utleie av kompetanse, er et resultat av denne tilpasningen. Vi sørger for rett mann på rett plass, og utgjør således en viktig ressurs for våre kunder.

Ved å knytte til oss denne fagkunnskapen i markedet, har det samtidig tilført oss unik kompetanse i vår produksjonslinje – både lokalt og ved vår moderne fabrikk i Litauen. Det gjør at vi kan skreddersy løsninger for våre kunder på kort varsel.

I sum har dette gjort oss til en naturlig og langsiktig samarbeidspartner for en rekke anerkjente selskaper, både ved å levere kvalifisert kompetanse og mekaniske tjenester.

HMS er en naturlig og godt innarbeidet del av bedriftskulturen, og vi jobber alltid etter en visjon om null skader på personell og materiell. I tillegg er vi opptatt av miljøet i alt vi foretar oss.